OM KALMAR CYKELBIBLIOTEK

En av målsättningarna för Kalmar kommun är att som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt 2030. Om majoriteten av resorna i kommunen sker med cykel, gång och kollektivtrafik skapar det positiva effekter för både miljön och hälsan. Kalmar cykelbibliotek är ett sätt att främja hållbara resval genom att invånare får möjlighet att testa en el-lådcykel som färdsätt i sin vardag.

Kalmar cykelbibliotek lanserades initialt som en del av projektet Hållbara Resval, ett samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet. Projektet medfinansieras av Europiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Sedan november 2021 finansieras cykelbiblioteket av Vatten- och miljönämnden i Kalmar kommun.

Powered by